دوشنبه، 5/1/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
بهين ياب

   سامانه توليد و مصرف   

محدوده وضعيت اهداف 
آخرين ويرايش: 14/08/1388
[-STARTPAGE-]
 
 

  اهداف پمپ ها

 

راهبرد های افزایش بازدهی

تغییر قطر پروانه

اگر جریان تخلیه شونده از پمپ و هد کلی پمپ در هنگام استفاده از آن، به دلیل تخمین ناصحیح در زمان طراحی بیش از میزان مورد نیاز باشد قسمتی از توان مکانیکی پمپ تلف خواهد شد.

در چنین شرایطی کاهش قطر خارجی پروانه پمپ و تطبیق عملکرد پمپ با شرایط جریان و هد مورد نیاز می‌تواند در کاهش مصرف انرژی موثر باشد.

 

انتخاب پمپ ها و آثار آن صرفه‌جویی انرژی

در نظر گرفتن حاشیه اضافی برای مقدار جریان و هد در هنگام طراحی و در نظر گرفتن آنها در تعیین مشخصات پمپ، سبب انتخاب یک پمپ با ظرفیت بالاتر از حد نیاز می‌گردد.

تحت این شرایط، بخشی از انرژی ورودی به سیستم پمپ تلف می شود و دلیل این امر این است که بخشی از توان مکانیکی نیز همانند آهنگ جرمی آب که اضافی در نظر گرفته شده، اضافه بر میزان مورد نیاز می باشد.

 

تغییر سرعت

کاهش سرعت در پمپ ها یکی از روش های بسیار اساسی در کاهش مصرف انرژی در آنهاست. یکی از رهیافت ها برای این منظور، استفاده از الکتروپمپ های چند سرعته است.

 

سیستم‌های کنترل

منظور اصلی از کنترل، کنترل فشار است. کنترل فشار از دو طریق امکان‌پذیر است :

1. کنترل فشار با جریان تخلیه (دبی) ثابت

این سیستم، سرعت گردش پمپ را با فیدبک از فشار تخلیه و ثابت نگه داشتن آن تغییر می‌دهد. ازآنجایی‌که گستره تغییرات سرعت کوچک است، میزان صرفه‌جویی انرژی حاصل از این سیستم نیز در مقایسه با سیستم کنترل فشار ترمینال کم‌تر است.

2. تثبیت فشار ترمینال

حتی اگر مقدار آب مصرفی نیز تغییر کند، این سیستم با کنترل سرعت پمپ و فیدبک از دبی خروجی از پمپ و فشار، یا فیدبک از فشار ترمینال به دنبال آن است که فشار آب در ترمینال ورودی به تاسیسات، همواره ثابت نگه داشته شود.

 

 اظهارنظر  پرسش

 

استانداردها

برچسب انرژی

صفحه‌اي حاوي اطلاعات مربوط به معيارها و مشخصات فني در هر محصول و مقايسه آن با معيارها و مشخصات فني مصوب است. ن برچسب براي پمپ هاي شناور، خطي و كف كش با كمي تفاوت ارايه شده است. لاعات مندرج برروي برچسب بايد به صورت خوانا و واضح باشد. برچسب بايد هم برروي دستگاه و هم برروي كارتن بسته بندي در محلي نصب شود كه به راحتي قابل رويت باشد.

 

موارد مندرج در برچسب انرژی 

1- علامت استاندارد و نام برچسب ؛

2- شاخص بازده انرژي؛

3- راندمان حداكثر؛

4، 5، 6، 7 - مشخصات پمپ شامل : هد، دبي، سرعت دوران و قطر پروانه براي پمپ هاي افقي و شناور و يا قطر آبدهي براي پمپ هاي كف كش و خطي؛

8- نام سازنده؛

9- مدل.

 

يادآوري1: گروه بازده مصرف انرژي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بر اساس نتايج آزمون بدست آمده، تعيين و به سازنده اعلام مي‌شود.

يادآوري2: سازنده موظف است علامت استاندارد انرژي را در صورت اخذ مجوز استفاده از پروانه كاربرد آن بر روي دستگاه نصب نمايد.

يادآوري3: نام توليدكننده، مدل، نوع پمپ مورد استفاده بايد بر اساس اطلاعات مندرج در پلاك مشخصات دستگاه بر روي بر چسب درج شود.

 

 

استانداردهای ملی ایران

o استاندارد ملی ایران 7817-2: پمپ هاي گريز از مرکز، جريان مختلط و محوري روش اندازه‌گيري مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي

استاندارد ملی ایران 2592: آزمون هاي پذيرش پمپ ها (گريز از مرکز، مختلط و محوري)

o استاندارد ملی ایران 3828: پمپ آب

o استاندارد ملی ایران 5118: پمپ هاي گريز از مرکز-کلاس I- ويژگيهاي فني

o استاندارد ملی ایران 5201: پمپ هاي گريز از مرکز-کلاس II- ويژگيهاي فني

o استاندارد ملی ایران 5202: پمپ هاي گريز از مرکز - کلاس III - ويژگي هاي فني

o استاندارد ملی ایران 7817: پمپ هاي روتوديناميکي آزمونهاي پذيرش عملکرد هيدروليکي- رتبهI و رتبهII

 

 اظهارنظر  پرسش

 

 

[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
rootطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدناطلاعات اختصاصيrootاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيمحصولات - فرايندهافولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورالكتروموتورپمپديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهتامين انرژيجايگزيني خط توليدمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن