چهارشنبه، 1/8/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   سامانه توليد و مصرف   

آخرين ويرايش: 22/04/1389
[-STARTPAGE-]
 
 

وضعیت و مسایل صنعت چوب و ?اغذ

 

  وضعیت تولید چوب و ?اغذ

 

حدود 4000 واحد صنعتی در صنعت چوب و?اغذ فعال هستند ?ه حدود 40 واحد آن، از صنایع بزرگ تولیدی این صنعت می باشند.حدود 50 درصد صنایع چوب و ?اغذ به شب?ه سراسری گاز متصل هستند. اطلاعات مربوط به ?اغذهای بسته بندی و روزنامه ای و نئوپان، به عنوان محصولات عمده این صنعت در جدول ذیل ارائه شده است(آمار مربوط به سال 1386 می باشد).

 
  مقدار تولید میانگین مصرف برق میانگین مصرف گاز سهم انرژی در ستانده
  (هزار تن) (?یلووات ساعت بر تن) (مترم?عب بر تن) (درصد)
?اغذ بسته بندی 486 1150 350 5.71
?اغذ روزنامه ای 48.5 1150 350 3.94
نئوپان 750 260 105 3.47
 

  شدت مصرف انرژی

 

صنعت كاغذ در سال 1385در كشور بيش از 517 ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي معادل 912000 بشكه نفت خام و 800 ميليون مگاژول انرژي فسيلي معادل 1300000 بشكه نفت خام مصرف ?رده است كه در حدود 6/1 درصد مصرف برق و 7/1 درصد مصرف سوخت بخش صنعت كشور را به خود اختصاص داده بود. ا?ثر فناوری های مورد استفاده در صنعت چوب و ?اعذ قدیمی و انرژی بر هستند. متوسط شدت مصرف سوخت كارخانه هاي این صنعت برای توليد هر تن كاغذ معادل 3/4 بشكه نفت خام است، در صورتی ?ه كارخانه هاي مشابه توليد چوب و كاغذ در جهان معادل 5/2بشكه نفت خام مصرف مي كنند.

 

 اظهارنظر  پرسش 

 

  استانداردها

 

    معیار استاندارد مصرف انرژی در انواع فرآیندهای تولید خمیر و ?اغذ

 

گروه فرایند

مصرف انرژی ویژه

سال 87-89

مصرف انرژی ویژه

 سال 90-92

مصرف انرژی ویژه

 سال 93 به بعد

 (Gj/Ton)   (Gj/Ton)  (Gj/Ton)

فرایند ?رافت

Et ≤ 36

Et ≤ 32.4

Et ≤ 29.8

فرایند شیمیایی سودا

Et ≤ 49

Et ≤ 43

Et ≤ 38.5

فرایندنیمه شیمیایی-م?انی?ی (CMP)

Et ≤ 33.8

Et ≤ 31.2

Et ≤ 28.4

فرایند سولفیت خنثی نیمه شیمیایی(NSSC)

Et ≤ 20.4

Et ≤ 18.8

Et ≤ 17.2

فرایند توأم NSSC و CMP

Et ≤ 25.8

Et ≤ 23.9

Et ≤ 21.7

 

معیار استاندارد مصرف انرژی برای فرآیندهای تازه احداث تولید خمیر و ?اغذ

 

گروه فرایند

معیار مصرف انرژی ویژه

 طی 6 سال آینده

 (Gj/Ton) 

فرایند ?رافت

Et ≤ 25

فرایند شیمیایی سودا

Et ≤ 34

فرایندنیمه شیمیایی-م?انی?ی (CMP)

Et ≤ 25

فرایند سولفیت خنثی نیمه شیمیایی(NSSC)

Et ≤ 17

فرایند م?انی?ی پرا?سید قلیایی (APMP)

Et ≤ 24

فرایند م?انی?ی آسیابی (SGW)

Et ≤ 16

فرایند م?انی?ی پالایش شده (RMP)

Et ≤ 17

فرایند ترمودینامی?ی (TMP)

Et ≤ 17

فرایند م?انی?ی آسیابی تحت فشار (PGW)

Et ≤ 11

 

استانداردهای ملی ایران

o استاندارد ملی ایران 8669: معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرایندهای تولید خمیر و ?اغذ

o استاندارد ملی ایران 4120: ?اغذهای تحریر- ویژگیها و روش های آزمون

o استاندارد ملی ایران 1743: ?اغذ روزنامه- ویژگیها و روش آزمون

o استاندارد ملی ایران 4541: ?اغذ گرافت سب?- ویژگیها و روش آزمون

o استاندارد ملی ایران 3054: ?اغذ لاینر- ویژگیها و روش آزمون

o استاندارد ملی ایران 3488: ?اغذ فلوتینگ- ویژگیها و روش آزمون

 

 اظهارنظر  پرسش

 

 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
سامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن