چهارشنبه، 1/8/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   سامانه توليد و مصرف   

آخرين ويرايش: 21/11/1389
[-STARTPAGE-]
 
 

اهداف صنعت شير

 

اهداف واحدهاي صنعتي

واحد هاي صنعتي مي توانند با اجراي راهبردهاي زير، كارآيي فرآيند توليد را افزايش دهند و در صورت نياز خطوط توليد خود را اصلاح نمايند

 

راهبرد هاي بهره وري انرژي

انرژي فسيلي

1. تنظيم نسبت هوا به سوخت در ديگ بخار.

2. پيش گرم كردن هواي اوليه احتراق در ديگ بخار.

3. افزايش دماي آب تغذيه ديگ بخار با استفاده از بازيافت حرارت از آب زيركش ديگ بخار(Blow Down)

4. جلوگيري از نشتي بخار در سيستم انتقال بخار و ترميم تله هاي بخار و عايق كاري مناسب سيستم.

5. جلوگيري از اتلاف بخار در فرآيند توليد.

6. جلوگيري از نشتي آب گرم و تغذيه ديگ بخار.

7. جلوگيري از اتلاف آب كندانس و بازگشت آن به سيستم ديگ بخار.

8. بهبود عملكرد پاستوريزاتور‌ها.

9. بازيافت هواي گرم خروجي از (After Cooler) كمپرسورها جهت پيش گرم نمودن هواي احتراق ديگ بخار.

10. صرفه‌جويي در مصرف بخار كارخانجات شير خشك.

11. بازيافت حرارت از خروجي دودكش هواي گرم خشك كن پاششي در كارخانجات توليدي شير خشك.

12. بازيافت حرارت از شير گرم توسط پمپ حرارتي (Heat pump).

13. كاهش دماي هواي ورودي به كمپرسورها.

14. بهبود عايق كاري دستگاه ها در خط توليد.

 

انرژي الكتريكي

1. بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش روشنايي و استفاده از لامپ هاي كم مصرف.

2. بارگذاري بهينه روي ترانسفورمرها.

3. استفاده از كنترل كننده دور متغيير در فنهاي ديگ بخار.

4. استفاده از كنترل كننده دور متغيير در كمپرسورها.

5. استفاده از كنترل كننده دور متغيير در الكترو پمپ هاي آب و انتقال شير در فرآيند توليد.

6. كاهش مصرف انرژي الكتريكي در اثر بهبود وضعيت مصرف آب و جلوگيري ازاتلاف آب.

7. استفاده از كنترل كننده دور متغيير در پمپ هاي آبسرد در پليت كولرها.

8. استفاده از كنترل كننده VSD در فن ها و پمپ هاي كندانسور.

9. استفاده از كنترل كننده VSD در همزن ها.

10. جايگزين نمودن چيلر جذبي به جاي چيلر تراكمي.

11. نصب سيستم كنترل لي بر روي سيستم تبريد.

12. استفاده از پمپها در بار كامل.

13. استفاده از محركه هاي دور متغيير در سانتريفوژ ها.

14. انجام نظارت مستمر بر وضعيت انرژي الكتريكي (از طريق نصب تجهيزات اندازه گيري) و كنترل آن تحت شرايط مختلف بهره برداري.

 

استفاده از فناوري ‌هاي نو

1. استفاده از الكتروموتورهاي با بازدهي بالا.

2. راه اندازي سيستم توليد تركيبي برق و گرما (CHP) به منظور تأمين برق و بخار مورد نياز.

3. استفاده از سانتريفيوژهاي با ظرفيت بالاتر و كارآمدتر.

 

مثال هايي از صرفه جويي انرژي در صنعت شير

* با جايگزيني چيلرهاي جذبي به جاي چيلرهاي تراكمي، به طور متوسط حدود 18% در مصرف انرژي الكتريكي كارخانه هاي اين صرفه جويي مي شود.

* بازيافت حرارت از دودكش هاي ديگ بخار حدود 5% و پيش گرمايش هواي احتراق حدود 7% در مصرف انرژي فسيلي صرفه جويي به دنبال دارد. همچنين حدود 4% در مصرف انرژي فسيلي بر اثر بر طرف كردن نشتي هاي بخار صرفه جويي مي شود.

* استفاده از كنترل كننده هاي VSD تأثير بسزايي در مصرف انرژي دارد. آمار حدود 12% كاهش مصرف در انرژي الكتريكي كارخانه هاي اين صنعت نشان مي دهد.

 

 اظهارنظر  پرسش

 

 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
سامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن