شنبه، 30/6/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
بهين ياب

   سامانه توليد و مصرف   

آخرين ويرايش: 21/11/1389
[-STARTPAGE-]
 
 

بهره وري انرژي در  صنعت فولاد

 

بازسازي ويا تكميل فرآيند توليد

 

واحد هاي صنعتي مي توانند با اجراي راهبردهاي زير، كارآيي فرآيند توليد را افزايش دهند و در صورت نياز خطوط توليد خود را اصلاح نمايند

 

1. تغيير ريخته گري قالبي به ريخته گري پيوسته

2. استفاده از سنگ معدن هماتيت به جاي سنگ آهن مگنتيت در فرآيند گندله سازي تا حد امكان.

3. استفاده از تزريق كننده هاي چند كاره براي ورودي سوخت، اكسيژن و كربن.

4. استفاده از سنسورها در كليه مراحل توليد براي بهبود بازدهي.

5. پيش گرمايش گندله با استفاده از حرارت دودكش كوره.

6. تنظيم ميزان سوخت و هوا در مشعل كوره ها.

7. انجام فرايند ذوب در غير ساعات پيك( در كارگاههاي كوچك كه ذوب دائم ندارند).

8. استفاده كامل از ظرفيت كوره ذوب.

9. تدوين برنامه منظم تعميرات و نگهداري (PM) دستگاهها.

10. پيش گرمايش مواد اوليه ورودي به كوره با استفاده از گازهاي خروجي.

11. بازيافت حرارت گازهاي داغ خروجي از دودكش كوره ذوب به منظور تهيه آبگرم و پيش گرمايش هواي احتراقي( استفاده از ركوپراتور و يا ريژنراتور در كوره هاي مشعلي).

12. كنترل دماي فوق ذوب در كوره هاي ذوب.

13. كنترل دبي هواي ورودي به مشعلها براي جلوگيري از اكسيد و به دما رساندن هواي اضافي و غير قابل مصرف در كوره ها.

14. كاهش دماي هواي ورودي به كمپرسورها .

15. نصب بانك هاي خازني جهت بهبود ضريب قدرت.

16. كاهش نشتي و كنترل سرعت كمپرسور با نصب محركه دور متغييرVSD.

17. كنترل سرعت فن هاي كارخانه با نصب محركه دور متغيير. VSD.

18. بارگذاري مناسب موتورهاي AC.

19. بارگذاري مناسب ترانسفور ماتور.

20. استفاده از ترانسفورماتورهاي راندمان بالا.

21. بارگذاري پيوسته واحدهاي آهن سازي.

 

استفاده از فناوري ‌هاي نو

1. راه اندازي سيستم توليد تركيبي برق و گرما (CHP) به منظور تأمين برق و بخار مورد نياز.

2. توليد برق از حرارت مازاد دودكش كوره ها.

3. استفاده از موتورهاي الكتريكي با بازدهي بالا و متناسب با بار.

4. استفاده از كوره هاي ذوب با بازدهي بالا.

5. بكارگيري فناوري هاي جديد در فرآيند ساخت آهن.

6. استفاده از فناوري BOF به جاي OHB.

7. روش هاي كنترل هوشمند با استفاده از اتوماسيون صنعتي.

8. استفاده از روش احياي مستقيم براي توليد فولاد به جاي روش كوره بلند.

 

مثال هايي از بهره وري انرژي در صنعت فولاد

1. در صورت افزايش سهم فرآيند احياي مستقيم در توليد فولاد، به ميزان چشمگيري در مصرف انرژي صرفه جويي خواهد شد. پيش بيني مي شود كه در صورت رعايت سناريوي جايگزيني روش احياي مستقيم، به ميزان 32.2 درصد در سال 1394 كاهش مصرف انرژي خواهيم داشت.

2. تحقيقات نشان داده است كه حدود 12% انرژي مصرفي در صورت بكارگيري موتورهاي با بازدهي بالا، قابل صرفه جويي خواهد بود.

 

 اظهارنظر  پرسش

 

اطلاعات بيشتر

مقالات

• بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت فولاد، شهرام جديد، ايمان مظهري

 

وبگاه ها

   • http://www.Eere.Energy.gov/Industry/Steel

   • http://www.energyefficiency-cii.com/

     http://www.ifco.ir/industry/law_standard/iron.asp

     http://www.energymanagertraining.com/new_industryprocessmain.htm#i1

 

 اظهارنظر  پرسش

 
 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
طرح تحول اقتصادي در صنعت و معدناطلاعات اختصاصيrootاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفrootراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هابسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن