شنبه، 30/6/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
بهين ياب

   سامانه توليد و مصرف   

آخرين ويرايش: 21/11/1389
[-STARTPAGE-]

 

 

اهداف صنعت آلومينيوم

 

در مبحث بازسازي و تكميل، واحد هاي صنعتي مي توانند با اجراي راهبردهاي زير، كارآيي فرآيند توليد را افزايش دهند و در صورت نياز خطوط توليد خود را اصلاح نمايند.

 

  راهبردهاي عمومي

   1. تنظيم ميزان سوخت و هوا در مشعل كوره ها.

   2. كنترل دماي كوره با استفاده از نصب ترموستات در كوره.

   3. بازيافت حرارت از گازهاي خروجي ديزل ژنراتور( مانند chp ) براي توليد آب گرم.

   4. عايق كاري مناسب لوله هاي بخار و آب داغ.

   5. جايگزيني كوره هاي القايي و المنتي به كوره هاي حرارتي.

   6. بارگذاري مناسب ترانسفور ماتور.

   7. نصب بانك هاي خازني جهت بهبود ضريب قدرت در تغذيه ورودي سالن هاي توليد.

   8. استفاده از موتورهاي الكتريكي با بازدهي بالا و متناسب با بار.

   9. استفاده از موتورهاي الكتريكي در بار كامل (نامي) و جلوگيري از كاركرد بي بار دستگاهها.

   10. بارگذاري مناسب موتورهاي AC.

   11. كنترل سرعت فن هاي كارخانه با نصب محركه دور متغيير. VSD.

   12. تدوين برنامه منظم تعميرات و نگهداري (PM) دستگاهها.

 

 راهبردهاي بخش ذوب و ريخته گري فرآيند توليد پروفيل

   1. پيش گرمايش مواد و ضايعات ورودي به كوره ذوب با استفاده از گازهاي خروجي.

   2. بازيافت حرارت گازهاي داغ خروجي از دودكش كوره ذوب به منظور تهيه آبگرم و پيش گرمايش هواي احتراقي.

   3. كنترل دماي ذوب در كوره هاي ذوب.

   4. انتخاب بهينه دبي هواي ورودي به كوره هاي ذوب.

   5. طراحي مكش طبيعي گازهاي خروجي حاصل از احتراق.

 

  راهبردهاي بخش توليد پروفيل

   1. تبديل كوره هاي پيشگرم قالب الكتريكي به حرارتي.

   2. تبديل كوره هاي پيشگرم بيلت الكتريكي به حرارتي.

   3. عايق بندي جداره و درب كوره هاي پيشگرم بيلت.

   4. كنترل دور موتورهاي پرس اكستروژن با توجه به ميزان فشار مناسب دستگاه براي مقاطع مختلف پروفيل.

   5. بار گذاري كامل كوره هاي ايجينگ (عمليات حرارتي).

   6. تعيين دماي دقيق براي كوره هاي پيشگرم و ايجينگ برحسب نوع مواد.

   7. استفاده از روش غير مستقيم (lndirect) در بخش اكستروژن.

   8. كنترل سيكل عملياتي حرارتي (Heat Treatment Cycle) در كوره هاي ايجينگ (عمليات حرارتي).

   9. بازيافت حرارت از گازهاي خروجي كوره هاي پيشگرم و عمليات حرارتي و نصب پيشگرمكن هواي احتراق (Recuporator).

   10. افزايش كيفيت و طراحي مناسب قالب هاي اكستروژن.

 

  راهبردهاي بخش آبكاري و رنگ كاري واحد پروفيل

   1. كنترل دما و مدت زمان نگهداري پروفيل در وان هاي آبكاري.

   2. تنظيم جريان ركتي فاير آندايزينگ با توجه به ميزان بار گذاري هر حوضچه.

   3. نصب هود در اطراف حوضچه هاي اسيد به منظور سالم سازي هواي محيط كار.

   4. استفاده از سيستم پيوسته و مكانيزه و رنگ كاري پودري.

   5. عايق كاري مناسب و كنترل اتلاف حرارت در كوره هاي پخت رنگ.

 

 راهبردهاي بخش جانبي توليد پروفيل

   1. جايگزين چيلرهاي جذبي با چيلرهاي تراكمي.

   2. كاهش نشتي و كنترل سرعت كمپرسور با نصب محركه دور متغييرVSD..

   3. كاهش دماي هواي ورودي به كمپرسورها .

   4. اجراي برنامه منظم تعميير و نگهداري تاسيسات و تجهيزات سيستم سرمايش و گرمايش.

   5. نصب درب هاي اتوماتيك يا سيستم پرده هوا (Air Curtain Sys) به منظور جلوگيري از اتلاف حرارت و انرژي در ورودي سالن هاي توليد.

   6. استفاده بهتر از نور طبيعي روز و روشنايي موضعي جهت روشنايي سالن هاي توليد.

   7. استفاده از لامپ هاي سديمي پر فشار كم مصرف در سالن هاي توليد.

   8. عايق كاري لوله هاي بخار و آب گرم در طول مسير انتقال و توزيع.

   9. عايق كاري خطوط لوله كشي برگشت بخار تقطير شده.

   10. عايق كاري مبدل هاي حرارتي، منابع انبساط، ديگ بخار و آب گرم.

 

 استفاده از فناوري هاي نو

   1. استفاده از الكتروموتورهاي با بازدهي بالا.

   2. راه اندازي سيستم توليد تركيبي برق و گرما (CHP) به منظور تأمين برق و بخار مورد نياز.

   3. استفاده از تجهيزات با بازدهي بالا.

   4. توليد برق از حرارت مازاد دودكش كوره ها.

 مثال هايي از صرفه جويي انرژي در صنعت آلومينيوم

  • مقدار زيادي از حرارت به صورت گازهاي داغ با دماي 700-600 درجه سانتي راد همواره از دودكش كوره ها در حال هدر رفتن است. باز يافت اين حرارت حدود 27 درصد در مصرف انرژي فسيلي كارخانه صرفه جويي خواهد داشت.

  • بازدهي كوره هاي سوختي در حدود 60 درصد است. يكي از راهبردهاي معمول در بهبود اين بازدهي، پيش گرم كردن هواي احتراق كوره هاي مذاب است كه با اين روش بازدهي تا 90 درصد بالا مي رود و حدود 8% در مصرف انرژي فسيلي كارخانه صرفه جويي مي شود. پيش گرمايش هواي احتراق در مشعل ديزل ژنراتورها هم حدود 6% صرفه جويي انرژي فسيلي را به دنبال دارد.

  • بازيافت حرارت ديزل ژنراتورها مي تواند صرفه جويي قابل توجهي را به دنبال داشته باشد. در يك نمونه گزارش شده است كه استفاده از اين حرارت جهت گرمايش آب مصرفي، حدود 27% در مصرف انرژي فسيلي كارخانه نمونه، صرفه جويي شده است.

  • جايگزيني چيلرهاي جذبي به جاي تراكمي، صرفه جويي قابل توجهي به دنبال داشته است. با استفاده از اين راهبرد، بطور متوسط حدود 20% در كل مصرف انرژي كارخانه هاي اين صنعت صرفه جويي مي شود.

  • استفاده از كنترل كننده هاي دور متغيير VSD حدود 12% در مصرف انرژي الكتريكي كارخانه به دنبال دارد.

 

 اظهارنظر  پرسش

 

 

[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
اطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفrootراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هابسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن