چهارشنبه، 1/8/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   سامانه توليد و مصرف   

آخرين ويرايش: 28/11/1388
[-STARTPAGE-]
 
 

تولید برق از فشار گاز (توربينهاي انبساطي)

 

پراکندگي منابع گاز طبيعي در نقاط خاص باعث شده است تا از سيستمهاي مختلف انتقال و توزيع استفاده شود. مايع نمودن گاز طبيعي و سپس حمل آن توسط تانکر و يا کشتي و همچنين استفاده از سيستم هاي شبكه گازرساني دو روش متداول جهت انتقال و توزيع گاز طبيعي مي باشد. در ايران اقتصادي ترين روش، استفاده از سيستم هاي لوله کشي مي باشد.

با توجه به تراکم پذير بودن گاز طبيعي، انتقال آن بوسيله خطوط لوله در فشار هاي بالا انجام مي شود. امّا با توجه به نياز مصرف کننده هاي مختلف به فشارهاي پائين تر، لازم است که فشار آن در محل مصرف تقليل پيدا کند. اين موضوع با کاهش انرژي فشاري ذخيره شده در يک ايستگاه تقليل فشار انجام مي گيرد. در اکثر اين ايستگاهها، فشار گاز توسط شير فشارشکن به مقدار مورد نظر کاهش پيدا مي کند. در اين نوع کاهش فشار در حقيقت نوعي اتلاف انرژي به وجود مي آيد، در صورتي که مي‌توان انرژي ذخيره شده در گاز طبيعي را با بکار بردن تجهيزات مناسب به گونه‌اي مفيد از انرژي تبديل نمود.

بوسيله توربين انبساطي مي توان از انرژي حاصل از تقليل فشار گاز استفاده نمود. گاز طبيعي با فشار بالا وارد توربين انبساطي شده و با فشار پائين از آن خارج مي شود . انرژي حاصل از کاهش فشار به حرکت دوراني تبديل مي گردد و ژنراتور به دوران درمي آيد وبرق توليد  مي کند. به اين فن آوري، تبديل فشار به انرژي (PIP)  مي گويند.

 

طرح توربين انبساطي نيروگاه نکا

 

مزاياي استفاده از توربين انبساطي

به طور كلي مزاياي استفاده از اين سيستم را به صورت زير مي توان خلاصه كرد:

الف - بازيافت انرژي و تبديل آن به کار محوري و در نهايت توليد انرژي الکتريکي

ب - توليد انرژي بدون مصرف سوخت

ت - به دليل عدم استفاده از سوخت هاي فسيلي جهت ايجاد انرژي، اين سيستم آلودگي زيست محيطي به وجود نياورده و جزء صنايع پاک (سبز) محسوب مي شود.

ث - كاهش فشار گاز به وسيله توربين هاي انبساطي و يا شيرهاي فشار شکن سبب كاهش دماي گاز خروجي مي شود. با استفاده از توربين هاي انبساطي به جاي شيرهاي فشار شکن جهت كاهش فشار گاز ، افت دمايي بيشتري در گاز خروجي رخ مي دهد که مي توان از کاهش دماي توليدي در ايجاد سرمايش در صنايع مختلف استفاده نمود.

ج - هرچند اين سيستم در مقايسه با استفاده از شير فشار شکن هزينه اوليه ، نگهداري و نصب بيشتري دارد ولي به دليل مزاياي فوق، در مجموع اقتصادي تراست. هزينه توليد یک کیلو وات ساعت برق به اين روش بسيار کم تر از هزينه توليد همان مقدار انرژي در يک نيروگاه مي باشد.

 

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد توربین های انبساطی به مطالب ذیل مراجعه نمائید.

• پروژه توربين هاي انبساطی

•تحليل و ارائه يک سيکل باز توربين انبساطي؛ داريوش فروغي، محمدرضا شاه نظری

• بررسي اثر جيگزيني توربو اکسپندر در عملکرد برج متان زدا؛ احسان رحيمي چيمه، فرشته نعيم پور

• استحصال انرژي از ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي؛ مجيد رضا محجوب، ارجمند مهرباني

• Turbo Expanders and Power Recovery Trains,

• Simulation OF Turbo-Expander Processes,

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد توربین های انبساطی به وبگاههای ذیل مراجعه نمائید.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Turboexpander

 • http://www.turboexpanders.com/

 
 

 اظهارنظر  پرسش

 
   
   
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
سامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن