دوشنبه، 5/1/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
بهين ياب

   سامانه توليد و مصرف   

محدوده پروژه ها روند تدوین  
آخرين ويرايش: 12/12/1388
[-STARTPAGE-]
 
 

پروژه های برنامه بهره وری انرژی وزارت صنایع و معادن

 

فهرست پروژه هائی که در این ویرایش از برنامه تعریف شده اند در جدول زیر آمده اند. هر یک از این پروژه ها دارای منشور پروژه (اطلاعات تفصیلی تعریف پروژه) می باشند.

 
 

ردیف

دسته بندی پروژه ها

نام پروژه

1 الف- پروژه هایی که توسط وزارت صنایع و معادن انجام می شود

شناسایی آثار هدفمند سازی یارانه ها در بخش صنعت و معدن

2

اصلاح ساختار قيمت گذاري انرژي

3

شناسائی محصولات پربازده و كم مصرف

4

تدوین استانداردهای مصرف انرژی محصولات

5

تدوین استانداردهای مصرف انرژی فرآيندهاي توليدي

6

تایید صلاحیت مشاوران انرژي

7

آموزش مدیریت انرژی

8

پايگاه اطلاعات انرژي

9 ب- پروژه هایی که بنگاههای تولیدی با همکاری وزارت صنایع و معادن اجرا می کنند

توليد محصولات پربازده

10

اجراي  استانداردهای مصرف انرژی محصولات

11

اجراي استانداردهای مصرف انرژی فرآيندهاي توليدي

12

بازسازي و يا تكميل فرآيند توليد

13

جايگزيني خطوط توليد (در مورد لامپ هاي رشته اي و آجر فشاري)

14

احداث مولد برق

15

مشاركت در بازار برق

 
 

 اظهارنظر  پرسش

 
 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
rootطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدناطلاعات اختصاصيrootاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيمحصولات - فرايندهافولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورالكتروموتورپمپديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهتامين انرژيجايگزيني خط توليدمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن