دوشنبه، 5/1/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
بهين ياب

   سامانه توليد و مصرف   

محدوده پروژه ها روند تدوين 
آخرين ويرايش: 09/08/1388
[-STARTPAGE-]
 
 

مراحل تدوین برنامه بهره وری انرژی و آب

 

با تعیین سال 1388 به عنوان سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری تدوین برنامه اصلاح الگوی مصرف در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار گرفت. وزیر محترم صنایع و معادن با توجه به تجربه ستاد تحول صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی در جلسه مورخ 17/1/1388 شورای معاونین وزارت، این ستاد را مامور تدوین برنامه اصلاح الگوی مصرف در اسرع وقت نمودند.

با توجه به اهمیت الگوی مصرف آب و انرژی، اصلاح الگوی مصرف انرژی و آب در دستور کار ستاد تحول صنایع و معادن قرار گرفت. برای تدوین این برنامه، ابتدا پیش نویسی با استفاده از اطلاعات بدست آمده در طرح تحول اقتصادی  و برگزاری جلسات تخصصی با برخی از صاحب نظران و کارشناسان تدوین گردید. پیش نویس اول برنامه در تاریخ  29/1/1387 در اختیار روسای سازمانهای صنایع و معادن استان ها و اعضای محترم شورای صنایع و معادن قرار گرفت و همچنین طی دو جلسه در تاریخ 30/1/1388 و 31/1/1388 بطور دقیق با حضور کارشناسان بخش های مختلف وزارت صنایع و معادن بررسی و اصلاح گردید.

جمع بندی نظرات دریافت شده در تاریخ 3/2/1388 به وزیر محترم صنایع و معادن ارایه گردیده و نظرات اصلاحی ایشان دریافت گردید. پس از تکمیل مستندات، پیش نویس دوم برنامه جهت اظهار نظر نهایی در تاریخ 8/2/1388 برای اعضای محترم شورای معاونین ارسال شد.

این برنامه در جلسه شورای معاونین وزارت صنایع و معادن در تاریخ 14/2/1388 به تصویب رسید. آن بخش از مصوبه های این برنامه که در حوزه داخلی وزارت صنایع و معادن می باشد در تاریخ 16/2/1388 طی بخشنامه شماره  43835/60  توسط وزیر صنایع و معادن ابلاغ شد.

این برنامه در تاریخ 2/4/1388 در جلسه شورای راهبردی اقتصاد با حضور رئیس محترم جمهور و وزرای عضو ارائه گردید و مورد تائید قرار گرفت.

 

 اظهارنظر  پرسش

 
 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
rootطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدناطلاعات اختصاصيrootاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيمحصولات - فرايندهافولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورالكتروموتورپمپديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهتامين انرژيجايگزيني خط توليدمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن