يکشنبه، 4/12/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

برنامه فرايند توليد برنامه عرضه محصولات برنامه مديريت و منابع انساني برنامه رشته هاي صنعتي 
آخرين ويرايش: 07/10/1389
[-STARTPAGE-]
 
 

 بهره وري مديريت و منابع انساني

 

برنامه بهره وري مديريت و منابع انساني (فابل پي.دي.اف) يكي از برنامه هاي وزارت صنايع و معادن در جهت افزايش بهره وري بنگاه هاي صنعتي و معدني است.

بنگاه را مي توان شامل 3 ماهيت قابل تفكيك دانست:
1- سازمان (شامل مديريت و منابع انساني)
2- تجهيزات
3- فرايند (فرايند مفهومي است كه از رفتار نيروي انساني و تجهيزات انتزاع مي شود).
اين رابطه در شكل زير نمايش داده شده است:
 

بنابر تعريف سازمان عبارت است از «فرآيندي طراحي شده و داراي ساختار كه در آن افراد براي دستيابي به اهدافي معين در تعامل و فعاليت هستند.» بر اين اساس مي توان سازمان يك بنگاه را شامل دو جزء كلي مديريت و منابع انساني دانست كه در اين برنامه به آن خواهيم پرداخت.
تعاريف بسيار زيادي از مديريت ارائه شده است كه مي توان از تعريف زير به عنوان تعريفي جامع