سه شنبه، 13/3/99 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

مطالعات ستاد قوانين و مقررات گزارش هاي طرح تحول اقتصادي اطلاعات آماري گزارش هاي بين المللي 
آخرين ويرايش: 30/10/1389
[-STARTPAGE-]

 

    قوانين و مقررات 

 

در اين صفحه قوانين و مقررات مر تبط با طرح تحول اقتصادي و انرژي قابل دريافت مي باشد

رديف نام فايل تاريخ ويرايش نوع شرح
 1  قانون هدفمند كردن يارانه ها  01/02/89  PDF   در اين قانون روش هدفمند كردن يارانه ها در انرژي و ساير بخش ها تشريح و تصويب شده است
 2  سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف   16/04/89 HTML  اين سياست هاي كلان از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به سران سه قوه ابلاغ گرديده است
 3  آيين نامه ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه ها     20/04/89 PDF   در  اين آيين نامه ها مسائل مرتبط با بازتوزيع يارانه در بخش خانوار، بخش هاي توليد و نحوه رسيدگي به اطلاعات دريافتي و شكايات تشريح و مصوب شده است
 3  آيين نامه ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه ها
 4  آيين نامه ماده 10 قانون هدفمند كردن يارانه ها
 5  آيين نامه تامين برق صنايع  20/04/89 PDF  در اين آيين نامه وظايف بخش هاي مرتبط براي تامين برق صنايع تصويب گرديده و روش هاي مختلف تامين برق تشريح گرديده است
 6  مصوبه تامين برق بخش صنعت و معدن   20/04/89 PDF  در اين مصوبه راهكارهاي تامين برق براي صنايع مصوب گرديده است
 7  مصوبه اصلاح الگوي مصرف  20/04/89  PDF  در اين مصوبه روش هاي اصلاح الگوي مصرف از سوي دولت محترم تصويب شده است
 8 مصوبه تامين انرژي شهرك ها  24/04/89  PDF در اين مصوبه دستگاههاي اجرايي موظف به تامين منابع براي توسعه زير ساخت هاي شهرك ها شده اند
 9  اساسنامه سازمان هدفمند سازي  89/06/03  WORD اين مصوبه پس از تاييد شوراي محترم نگهبان از سوي دولت ابلاغ شده است
 10 بسته حمايتي بخش صنعت و معدن 89/06/25  WORD  اين بخشي از دستورالعمل بسته صنعت و معدن مي باشد كه به جزئيات بسته حمايتي مي پردازد و توسط وزارت صنايع و معادن تصويب و به واحد هاي زير مجموعه ابلاغ شده است
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
اطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن