شنبه، 30/6/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
بهين ياب

   اطلاعات عمومي مولدهاي برق   

آخرين ويرايش: 16/04/1389
[-STARTPAGE-]

 

 

 سیاست های حمایتی

 

 سرمایه گذاری دراحداث مولدهای برق پربازده (به ویژه مولدهای تر?یبی برق و گرما) از حمایت های زیر برخوردار می باشد:

  •    عقد قرارداد خريد تضميني برق توليدي از سوی وزارت نیرو
  •    پيش‌پرداخت خريد برق ميزان 25% برآورد ارزش كل توليد ساليانه‌ي مولد به نرخ‌پايه‌ي قرارداد تبديل انرژي 
  •    دريافت ما‌به‌التفاوت قيمت سوخت (اگر قيمت سوخت تحويلي به مولّد بيش از قيمت سوخت نيروگاهي باشد.)
  • ام?ان ترانزيت برق به مصرف‌?ننده(ها)ي مورد نظر خود 
  •   دريافت حق انشعاب خريداري شده به قيمت روز (با توجه به اين?ه با احداث مولد، ديماند ?متري مورد نياز است.)
  •   خريد برق بيش از ديماند بدون افزايش قيمت در مواقعي ?ه مولد برق واحد توليدي قادر به توليد نباشد.
  • پرداخت تسهیلات بان?ی 

 اظهارنظر  پرسش

[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
طرح تحول اقتصادي در صنعت و معدناطلاعات اختصاصيrootاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفrootراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هابسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن