چهارشنبه، 1/8/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات عمومي بازسازي و تكميل   

آخرين ويرايش: 27/06/1389
[-STARTPAGE-]
 
 

كمپرسورها

 

مقدمه

هواي فشرده يكي از يوتيليتي هاي رايج مورد استفاده در فرآيندهاي صنعتي بوده و سهم بسزايي را در هزينه عملياتي تاسيسات ساخت و توليد بخود اختصاص مي دهد. در توليد هواي فشرده، انرژي مورد استفاده انرژي الكتريكي است. متاسفانه، بدلايل: نشت هواي فشرده، انتخاب نامناسب كمپرسورها، مصرف ناصحيح هواي فشرده و كنترل ضعيف روي سيستم هواي فشرده، اغلب سيستم هاي هواي فشرده داراي بازدهي پايين هستند.

هواي فشرده عموماً در يك سيستم مركزي توليد مي شود و سپس به محلهاي مختلف با كاربردهاي متفاوت توزيع ميگردد. كلاً، يك سيستم هواي فشرده شامل چندين جزء به قرار زير است:

1. يك يا چند كمپرسور كه به يك محرك متصل هستند. اين محرك مي تواند يك موتور الكتريكي باشد.

2. يك سيستم توزيع با لوله كشي ها، شيرها، تنظيم كننده ها و كنترل ها كه اين سيستم تجهيزات مختلف مصرف كننده هواي فشرده را تغذيه مي كند.

3. ساير تجهيزات مانند دريافت كنده ها، خشك كن ها، صافي ها (فيلتر ها) و مخازن هواي فشرده

بازدهي كلي يك سيستم هواي فشرده وابسته به سه مرحله است: مراحل توليد، توزيع و بكارگيري يا استفاده.

 

ويژگيها و كاربردها

معيار دسته بندي انواع كمپرسورها

با توجه به ميزان فشار كاري و مقدار مصرف مورد نياز هر كارگاه، كمپرسورها را از نظر ساختمان داخلي به انواع مختلفي دسته بندي مي كنند. معيار اين دسته بندي را مي توان به دو گروه عمده تقسيم بندي كرد:

گروه اول

كمپرسورهايي هستند كه داراي آهنگ حجمي كم و فشار زياد هستند. اين گروه بر اساس حبس هوا در يك فضاي محدود و كوچك كردن فضاي موجود و به تبع آن  بالا رفتن فشارعمل مي كنند. كمپرسورهاي پيستوني از موارد پر مصرف اين گروه هستند.

گروه دوم

كمپرسورهايي هستند كه داراي آهنگ حجمي زياد و فشار كمترند. اين گروه نيز براساس قانون عمومي سيالات و مكش سيال عمل مي كنند. اين نوع كمپرسورها هوا را از يك جهت مكيده و از جهت ديگر با شتاب خارج مي كنند. با توجه به استفاده هوا با آهنگ حجمي بسيار بالا در توربين گاز، كمپرسور آن از اين گروه است.

 

انواع كمپرسورها

الف- كمپرسورهاي جابجايي

اين نوع از كمپر سورها يك مقدار معيني از هوا را در مدت معيني از زمان در يك سيلندر جذب مي كند. اين سيستم حجم هوا را كاسته و آن را فشرده مي سازد. پس از اين فشرده سازي، هوا كه فشار آن بالا رفته تخليه مي گردد. اين نوع كمپرسورها به چهار گونه يا طبقه تقسيم بندي مي شود.

1. كمپرسورهاي با پيستونهاي رفت و برگشتي

2. كمپرسورهاي چرخان

3. كمپرسورهاي پيچشي

4. كمپرسورهاي ديافراگمي

ب- كمپرسورهاي ديناميكي

گمپرسورهاي ديناميكي بطور پيوسته هوا را مكيده و سپس سرعت جريان هوا را افزايش مي دهد. اين افزايش سرعت به منزله افزايش انرژي جنبشي هواست. هنگامي كه سرعت جريان هوا در سيستم توزيع شروع به كاهش مي نمايد، انرژي جنبشي شروع به تبديل شدن به انرژي فشاري مي كند. بقيه انرژي جنبشي كه تبديل به انرژي فشاري نشده است تبديل به انرژي حرارتي مي شود. خنك سازي از ضروريات اين نوع از كمپرسورهاست.

ج- توربو كمپرسورها

اين نوع از كمپرسورها بر دو نوع كمپرسورهاي گريز از مركز و محوري مي باشد. از اين كمپرسورها عموماً در صنايع .و فرآيندهاي شيميايي، كارخانجات فولاد، پالايشگاهها و پتروشيمي ها و سيستمهاي انتقال سيال كه به جريان بسيار بالاي هوا نياز دارند استفاده مي كنند.

 

نمونه ها

 

 

 

 

 اظهارنظر  پرسش

 

 

اطلاعات بيشتر

 

مقالات

• Design Compressed Air System and Components.

• Compressed Air System Schematic Design.

• Air Compressor Types and Components.

• Efficiency for Multiple Compressor Installations.

• Energy Conservation by reduction in running time of Air Compressor.

• Energy Efficient Compressed Air Systems.

• major opportunities of energy savings - Compressed air.

• Maximizing , Compressed Air Through Microprocessor Control Systems.

 

وبگاه ها

   • www.saba.org.ir

    • www.energymanagertraining.com/

 

 

 اظهارنظر  پرسش

 

 

           

[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
سامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن