شنبه، 30/6/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
بهين ياب

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

آثار هدفمند سازي يارانه ها طرح تحول اقتصادي بسته حمايتي صنعت و معدن صنايع تاثيرپذير سازماندهي اجرايي 
آخرين ويرايش: 21/11/1389
[-STARTPAGE-]

 

 

 

  تقسيم كار بين عوامل اجرايي 

 

اركان اجراي بسته ي حمايتي به شرح زير مي باشد:

1.       ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانه ها در وزارت صنايع و معادن

2.       ستاد تحول صنايع و معادن

3.       معاونتها و سازمان هاي ستادي

4.       سازمان هاي صنايع و معادن استان

ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانه ها در وزارت صنايع و معادن : ماموريت ستاد عملياتي وزارت صنايع و معادن، تصويب سياست هاي كلان و نظارت عاليه بر اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت و معدن است كه اعضاي آن معاونين ستادي و سازماني وزارت صنايع و معادن مي باشند. رييس اين ستاد وزير صنايع و معادن بوده و رييس ستاد تحول صنايع و معادن به عنوان جانشين رئيس ستاد مي باشد

ستاد تحول صنايع و معادن : ماموريت هاي ستادتحول عبارتند از: تدوين راهبردها و سياست هاي طرح تحول اقتصادي در بخش صنعت و معدن، طراحي و نظارت بر طرحهاي تحول صنايع و معادن در راستاي طرح تحول اقتصادي و كمك به اجراي پروژهاي طرح تحول اقتصادي در ساير دستگاهها

براي شناخت بيشتر ستاد درباره ما را مطالعه نماييد

معاونتها و سازمان هاي ستادي: براساس پروژه هاي تعريف شده در سطح ملي و كلان و با تصويب ستاد عملياتي، معاونت ها و سازمانهاي تابعه مجري و مسئول پيگيري خواهند بود 

سازمان هاي صنايع و معادن استان : مسئول اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت و معدن در هر استان، سازمان صنايع و معادن استان مي باشد كه براي پيگيري و انجام دقيق پروژه هاي تعيين شده، رييس سازمان صنايع و معادن استان يك نفر را بعنوان دستيار ويژه در طرح تحول اقتصادي تعيين و منصوب مي نمايد. از وظايف مهم سازمان صنايع و معادن استاني در طرح تحول اقتصادي به موارد زير مي توان اشاره نمود :

1-  نظارت بر اجراي پروژه هاي طرح تحول
2-  همكاري با دفاتر تخصصي ستاد وزارتخانه در انجام پروژه ها
3-  گردآوري اطلاعات مورد نياز
4- اطلاع رساني به مخاطبان (بنگاههاي صنعتي و معدني، تشكل ها، صاحب نظران و مسئولين ساير دستگاه هاي اجرايي)
5- هماهنگي بين بخشي در سطح استان در راستاي رفع موانع و تسهيل شرايط براي فعاليت بنگاه هاي صنعتي و معدني، به خصوص هماهنگي با ستاد عملياتي در استان

 با توجه به گستردگي بخش صنعت و معدن و تعدد حوزه هاي موثر در اين بخش، ضروري است ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانه ها كه در استان به رياست استاندار تشكيل مي گردد، مساعدت لازم براي اجراي دقيق و كم هزينه طرح هدفمند كردن يارانه ها را به عمل آورد. علاوه بر اقداماتي كه در بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن پيش بيني شده است، مهمترين محورهاي مورد انتظار از ستاد عملياتي استان كه مي بايست توسط سازمان صنايع و معادن استان پيگري شود عبارتند از :

1. كمك در تأمين نقدينگي مورد نياز بخش صنعت و معدن؛ لازم به ذكر است در بسياري از بنگاه هاي صنعتي و معدني، هزينه مالي بيشتر از هزينه انرژي مي باشد. كاهش هزينه هاي مشهود و نامشهود مالي كمك بسيار موثري به بنگاه ها بويژه در دوران گذار خواهد بود.
2. كنترل افزايش هزينه حمل بار و تأمين مناسب ظرفيت هاي مورد نياز؛ با توجه به اين كه توليد داخلي، حمل و نقل بيشتري نسبت به محصولات وارداتي دارد و همچنين با توجه به سهم حمل و نقل در قيمت تمام شده محصول نهايي، كنترل قيمت حمل بار و پيشگيري از انحصارهاي محلي اهميت قابل ملاحظه اي دارد.
3. اطلاع رساني؛ هر چه در تشريح طرح هدفمند كردن يارانه ها و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي براي عوامل اقتصادي و عموم مردم قوي تر عمل شود، همراهي در اجراي طرح افزايش يافته و تورم رواني كاهش خواهد يافت.

نكته مهم: به منظور اولويت بندي، نظارت و پيگري پروژه هاي تدوين شده در طرح تحول صنعت و معدن، با توجه به نوع پروژه ( ملي يا استاني ) كارگروههايي كه شامل اعضاء مرتبط با نوع پروژه مي باشد تشكيل شده است.  

 

 

[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
rootاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهتامين انرژيجايگزيني خط توليدمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن