يکشنبه، 4/12/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

آثار هدفمند سازي يارانه ها طرح تحول اقتصادي بسته حمايتي صنعت و معدن صنايع تاثيرپذير سازماندهی اجرایی 
آخرين ويرايش: 28/11/1389
[-STARTPAGE-] 
 
 

 صنايع تاثيرپذير

 

رشته فعاليت هايي كه با افزايش هزينه مستقيم (انزژي، مواد اوليه و حمل و نقل) يا كاهش تقاضا مواجه مي شوند، را بر اساس ميزان تاثيرپذيري به دو گروه اول (با تاثيرپذيري بيشتر) و دوم تقسيم مي كنيم. ساير رشته فعاليت ها را در گروه سوم قرار مي دهيم. بديهي است اولويت بندي حمايت ها متناسب با ميزان تاثيرپذيري خواهد بود. (كدهاي آيسيك ذكر شده بر مبناي آخرين ويرايش مورد استفاده مركز آمار كشور مي باشد).

 

فهرست رشته فعاليتهاي تاثير پذير در جدول زير درج شده است.

  
<><><> 

رديف

رشته فعاليت

كد آيسيك (مركز آمار)

استخراج برخي معادن (زغالسنگ، گچ، سنگ اهك، خاك نسوز، دولوميت) كدهاي 1010، 1020 و بخش هايي از1030 و 1410
2  توليد محصولات اوليه و نوردي آهني و فولادي

بخشي از كد 2710

3

توليد شمش اوليه آلومينيوم

بخشي از كد 2720

4

توليد شمش اوليه سرب و روي

بخشي از كد 2720

5

ريخته گري 

بخشي از كد 2731 و2732 و  بخشي از 2891

6

فرو آلياژها

بخشي از كد 2710

7

توليد شكر از چغندر و نيشكر

بخشي از كد 1542

8

توليد فراورده هاي لبني

كد 1520

9

توليد الياف منسوج

بخشي از كد 1711 و 2430

10

رنگرزي و تكميل پارچه

بخشي از كد 1712 و 1730

11

توليد خمير كاغذ و كاغذ و مقوا

بخشي از كد 2101

12

اوراق فشرده چوبي

بخشي از كد 2021

13

سردخانه ها

بخشي از كد 1513

14

توليد محصولات پروفيل آهني و فولادي

بخشي از كد 2710

15

روغن كشي و تصفيه روغن هاي پر مصرف

بخشي از كد 1514 و 1515

16

توليد پودر شوينده

بخشي از كد 2424

17

برخي از محصولات شيميايي

بخشي از كد 2411 و 2320

18

توليد محصولات تاير و تيوپ لاستيكي

بخشي از كد 2511

19

توليد شيشه جام

بخشي از كد 2610

20

توليد ظروف شيشه اي و چيني

بخشي ا ز كد 2691 

21

نسوزها

بخشي از كد 2692

22

توليد سيمان، گچ و آهك

بخشي از كد 2694

23

بريدن و شكلدادن و تكميل سنگ

كد 2696

24

توليد آجر فشاري و ماشيني

بخشي از كد 2693 

25

كاشي و سراميك و چيني بهداشتي

بخشي از 2698 و 2422

ضمنا براي دريافت رشته فعاليت هاي تاثير پذير با كد 8 رقمي آيسيك مي توانيد اينجا را كيلك نماييد
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
rootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورffffالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن