شنبه، 30/6/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
بهين ياب

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

آثار هدفمند سازي يارانه ها طرح تحول اقتصادي بسته حمايتي صنعت و معدن صنايع تاثيرپذير سازماندهی اجرایی 
آخرين ويرايش: 21/11/1389
[-STARTPAGE-]

 

  بسته حمايتي بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادي

 

قانون هدفمند كردن يارانه ها يكي از مهمترين اجزاي طرح تحول اقتصادي است كه آثار مهمي بر بخش صنعت خواهد داشت. براي مديريت اين آثار و دستيابي به اهداف اصلي طرح، وزارت صنايع و معادن بسته حمايتي بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادي را تدوين نموده است.

اهداف مورد نظر در طراحي بسته حمايتي عبارتند از: 

1-   مديريت افزايش هزينه توليد

2- مديريت قيمت

3- افزايش بهره وري در بخش صنعت و معدن

محورهاي بسته حمايتي:

1- قيمت گذاري انرژي (سقف قيمت ها و روند افزايش)  - در اين بخش خط مشي ها و ملاحظات تعيين قيمت حاملهاي انرژي در سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و قيمتهاي نهائي انرژي (سقف قيمت هاي انرژي در سال آخر اجراي قانون) براي بخش صنعت و معدن تدوين شده است. لازم به ذكر است كه براي برخي صنايع قيمتهاي تبعيضي ( كمتر از ساير صنايع) در نظر گرفته خواهد شد.

2- برنامه كوتاه مدت (شامل پروژه هاي جبراني و بهره وري) - اين برنامه شامل طرح هاي كمكي به بنگاه ها براي دوران گذار (سال اول اجراي قانون) مي باشد تا بنگاهها بتوانند با كمترين مشكل سال اول را پشت سر بگذارنند. با توجه به اينكه دستاوردهاي پروژه هاي بهره وري به تدريج حاصل مي شوند، اين برنامه به بنگاهها كمك مي كند كه آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي را جبران كنند. اين برنامه شامل 7 طرح مي باشد كه در قالب 4 بخش طبقه بندي مي شوند:

1-     تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي و معدني:  خط اعتباري هزينه انرژي

2-      حمايت در بازار داخلي:  سود بازرگاني ويژه و  مديريت واردات و ساماندهي توزيع كالا

3-      حمايت در بازار خارجي: جوايز صادراتي

4-      كمك هزينه توليد: در صورتي كه تبعيض قيمت حاملهاي انرژي، خط اعتباري هزينه انرژي و ساير طرح هاي كوتاه مدت براي حمايت از توليد كافي نباشند، كمك هزينه توليد (به صورت كمك بلاعوض) پرداخت خواهد شد. 

5-     تسهيلات خط اعتباري براي پرداخت هزينه هاي انرژي با نرخ سود 3% و دوره بازپرداخت 12 ماهه اعطا مي گردد. در صورت تاخير در بازپرداخت اقساط، اعطاي تسهيلات متوقف خواهد شد. در راستاي حفظ مزيت صادراتي محصولات توليد داخل با هماهنگي وزارت بازرگاني، جوايز صادراتي متناسب با افزايش هزينه توليد (علاوه بر جوايز صادراتي معمول) براي صادرات محصولات رشته فعاليت‌هاي تاثيرپذير پرداخت مي گردد. در راستاي حمايت از توليدات داخلي با هماهنگي وزارت بازرگاني، سود بازرگاني ويژه (علاوه بر تعرفه هاي  معمول)  براي واردات محصولات رشته فعاليتهاي تاثير پذير اعمال خواهد شد.

3- برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت - اين محور شامل برنامه هايي در راستاي افزايش بهره وري (كه از اهداف اصلي هدفمند سازي يارانه ها مي باشد) است جبران آثار افزايش قيمت انرژي در بلندمدت جز با افزايش بهره وري ممكن نيست. برنامه هاي محور بلند مدت  شامل موارد زير مي گردد:

1- برنامه بهره وري فرايند توليد

2- برنامه مديريت و منابع انساني

3- برنامه زنجيره عرضه

4- برنامه عرضه محصولات

5- برنامه صادرات و واردات

6- برنامه نظام تامين مالي

 

  اظهارنظر  پرسش

شرايط استفاده از تسهيلات طرح تحول اقتصادي در بخش صنعت و معدن عبارتند از: 

1- بنگاههائي كه از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، تاثيرپذيري بالا يا متوسط دارند، مشمول استفاده از منابع اين طرح خواهند بود. اگر بنگاه شما جزء رشته هاي تاثير پذير شناسايي شده توسط ستاد تحول صنايع و معادن نيست ولي احتمال تاثير پذيري اين بنگاه از اجراي طرح هدفمندكرن يارانه ها وجود دارد  ابتدا بايد در طرح تاثير پذيري بنگاه  ثبت نام نماييد. اطلاعات بنگاه هايي كه در اين طرح ثبت نام مي كنند بررسي مي شود و اگر با معيارهاي تاثير پذيري بالا يا متوسط انطباق داشته باشد آن بنگاه مي تواند از تسهيلات طرح تحول اقتصادي بهره مند گردد.

2- بنگاه متقاضي در طرح بروز رساني اطلاعات واحد هاي صنعتي و معدني شركت كرده و  شناسه صنعتي (فعلا كد رهگيري) دريافت نموده باشد.

3- بنگاههايي مي توانند از منابع طرح هدفمند يارانه ها استفاده كنند كه در  سامانه آمار توليد اطلاعات لازم را وارد مي نمايند. البته ورود اطلاعات در سامانه آمار توليد شرط معرفي به بانك مي باشد و براي  ثبت نام در طرحها الزامي نيست.

4- در مواردي كه اجراي استاندارد مصرف انرژي فرايند اجباري شده است (سيمان، فولاد، آجر، آلومينيوم، گچ، شيشه، قند و شكر، كاغذ، كاشي و سراميك، تايرو تيوپ، اوراق فشرده چوبي و روغن نباتي) بنگاه متقاضي بايد اجراي استاندارد هاي معيار مصرف انرژي فرايند توليد را آغاز كرده باشند. البته آغاز اجراي استاندارد، شرط معرفي به بانك مي باشد و براي  ثبت نام در طرح ها الزامي نيست.

  اظهارنظر  پرسش

 

[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
rootاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفrootاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورffffالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن