يکشنبه، 4/12/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

آثار هدفمند سازي يارانه ها طرح تحول اقتصادي بسته حمايتي صنعت و معدن صنايع تاثيرپذير سازماندهی اجرایی 
آخرين ويرايش: 21/11/1389
[-STARTPAGE-]

 

  بسته حمايتي بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادي

 

قانون هدفمند كردن يارانه ها يكي از مهمترين اجزاي طرح تحول اقتصادي است كه آثار مهمي بر بخش صنعت خواهد داشت. براي مديريت اين آثار و دستيابي به اهداف اصلي طرح، وزارت صنايع و معادن بسته حمايتي بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادي را تدوين نموده است.

اهداف مورد نظر در طراحي بسته حمايتي عبارتند از: 

1-   مديريت افزايش هزينه توليد

2- مديريت قيمت

3- افزايش بهره وري در بخش صنعت و معدن

محورهاي بسته حمايتي:

1- قيمت گذاري انرژي (سقف قيمت ها و روند افزايش)  - در اين بخش خط مشي ها و ملاحظات تعيين قيمت حاملهاي انرژي در سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و قيمتهاي نهائي انرژي (سقف قيمت هاي انرژي در سال آخر اجراي قانون) براي بخش صنعت و معدن تدوين شده است. لازم به ذكر است كه براي برخي صنايع قيمتهاي تبعيضي ( كمتر از ساير صنايع) در نظر گرفته خواهد شد.

2- برنامه كوتاه مدت (شامل پروژه هاي جبراني و بهره وري) - اين برنامه شامل طرح هاي كمكي به بنگاه ها براي دوران گذار (سال اول اجراي قانون) مي باشد تا بنگاهها بتوانند با كمترين مشكل سال اول را پشت سر بگذارنند. با توجه به اينكه دستاوردهاي پروژه هاي بهره وري به تدريج حاصل مي شوند، اين برنامه به بنگاهها كمك مي كند كه آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي را