شنبه، 5/11/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

آثار هدفمند سازي يارانه ها طرح تحول اقتصادي بسته حمايتي صنعت و معدن صنايع تاثيرپذير سازماندهی اجرایی 
آخرين ويرايش: 28/09/1391
[-STARTPAGE-]

  

هرچند كشور ما داراي ذخاير عظيم نفت و گاز است اما نبايد از فراواني انرژي، تصور ارزاني و امكان مصرف بي رويه داشت. قبل از هدفمند كردن يارانه هاي انرژي حساسيت و انگيزه زيادي براي صرفه‌جويي و استفاده درست از اين موهبت وجود نداشت و ادامه آن روند، تبعات اقتصادي و اجتماعي غير قابل جبراني در پي‌ داشت. در نمودار زير روند عرضه و تقاضاي انرژي در 19سال گذشته و پيش‌بيني عرضه و تقاضاي انرژي در سال‌هاي آتي (با فرض عدم اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها) آورده شده است. همانگونه كه نمودار نشان مي‌دهد با روند مصرف قبلي از سال 1404 ، ايران  وارد كننده انرژي مي شد!

 

 

 

 

  اظهارنظر  پرسش

هدفمندسازي يارانه‌ حامل‌هاي انرژي آثار متعددي در پي دارد كه برخي از آنها عبارتند از:  افزايش بهره وري توليد،  توزيع عادلانه يارانه ها، حفظ ذخائر تجديد ناپذير انرژي و استفاده از آنها در چرخه توليد، كسب ارزش افزوده بالاتر،  اقتصادي شدن پروژه‌هاي تامين انرژي از منابع تجديدپذير، جلوگيري از قاچاق سوخت، بهبود و ارتقاء فناوري، افزايش اشتغال تخصصي و فرصتهاي كسب و كار جديد، ارتقاء زيرساختهاي اطلاعاتي و افزايش توان مديريت اقتصاد كشور، اصلاح ساختار مالي دولت  و ...

 

 هدفمند كردن يارانه ها آثار متعددي در بخش صنعت و معدن دارد كه برخي از آنها عبارتند از:

 

1.      بهبود محيط كسب و كار : مسائل مهم با هدفمند كردن يارانه ها برجسته شده و در كانون توجه قرار مي گيرند. وقتي مسئله اي در كانون توجه قرار مي گيرد منابع (وقت مديران، كاركنان، منابع مالي و ...) را به خود جذب كرده و تلاش بيشتري براي رفع آنها انجام مي شود. در اين مورد مي توان به اصلاح ساختار قيمت گذاري برق براي واحدهاي صنعتي و معدني ، تسريع در گاز رساني به واحدهاي توليدي و ... نام برد.  

 

2.      افزايش بهره وري : تلاش براي افزايش بهره وري نيز از دو جهت  افزايش مي يابد. از طرفي چالش هزينه ها تقاضا براي افزايش بهره وري را شكل مي دهد و از طرف ديگر منابع مناسبي براي حمايت از بنگاهها فراهم مي شود كه در مجموع بازار بهره روي را رونق مي دهد.  با توجه به اينكه در حال حاضر از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در جامعه به طور مفيد استفاده نمي‌شود و ميزان بهره ‌وري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي پايين است هدفمند كردن يارانه ها مي تواند دستاوردهاي بزرگي در اين زمينه در پي داشته باشد. البته با هدفمندكردن يارانه‌ها برخي از بنگاههاي توليدي با افزايش هزينه مواجه مي شوند كه با شناسائي دقيق بنگاههاي تاثير پذير و طراحي برنامه هاي حمايتي دقيق مي توان اين تهديد را به يك فرصت بي نظير تبديل كرد.

 

3.      آزاد شدن منابع انرژي براي استفاده در بخش توليد: باتوجه به كاهش مصرف انرژي به ويژه در بخش هاي خانگي و حمل ونقل، منابع در دسترس براي بخش مولد اقتصاد كشور افزايش يافته است.

 

4.      ايجاد فرصت هاي جديدكسب وكار: با افزايش قيمت انرژي فرصت هاي جديدي براي كسب و كار پديدار شده است. اين فرصت ها شامل افزايش به كارگيري افراد متخصص براي افزايش بهره وري دربنگاه، نياز به فناوري  تجهيزات نوين و توجيه يافتن پروژه هاي جديد مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اظهارنظر  پرسش

 
 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
اطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هابسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورffffالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن