چهارشنبه، 1/12/97 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل
بهين ياب

   احداث مولد برق   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاه
  فرم هاي ثبت نام طرح احداث مولد برق بر اساس WHRطراحي نشده است حال ما كه در صنعت سيمان فعال هستيم چه كار كنيم؟ تاريخ: 26/07/1389

به اطلاعیه ای ?ه در این زمینه در قسمت اطلاعیه ها قرار داده شده توجه نمائید.

  منظور از واحدهاي گيرنده حرارت چيست؟ تاريخ: 06/07/1389
  چگونه سوال كنيم تا زودتر نتيجه بگيريم؟ تاريخ: 30/06/1389
  ما قصد داريم نيروگاه chp احداث نمائيم آيا مي توانيم از تسهيلاتي كه ستاد تحول صنايع و معادن در نظر گرفته استفاده نمائيم؟ تاريخ: 30/06/1389
  آيا ثبت نام از طريق فرم هاي كاغذي نيز انجام مي شود؟ تاريخ: 07/06/1389
  شركت ما در سايت ستاد ثبت نام نموده است آيا طرحمان پذيرفته مي شود؟ تاريخ: 07/06/1389
  در سايت ثبت نام مي كنيم اما نسبت به ادامه كار آشنايي نداريم؟ تاريخ: 29/12/1299
  براي مطالعه و شناخت بيشتر طرح احداث مولد از چه كسي يا كساني مي توانم كمك بگيريم؟ تاريخ: 29/12/1299