پنج شنبه، 6/9/99 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 در اين درگاه از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده كنيد    اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   يادداشت   
گفتمان تحول
نويسنده: عليرضا قليزاده

‏‏1- اجرای طرح تحول اقتصادی دقیقاً منافع و مصالح عمومی را دنبال می ?ند؛ در عین حال، محور هدفمند ?ردن یارانه ها در این طرح، ارقام و ‏شاخص هایی را متأثر می سازد ?ه برای عموم مردم معنی دار و قضاوت ساز است.‏

‏2- طرح تحول و محور یارانه ها را نه صرفاً ی? طرح، بل?ه ی? برنامه باید دید؛ هم به لحاظ ارزش و اهمیت اهداف و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تغییر قیمت حامل های انرژی، و هم از آن رو ?ه برنامه های بودجه سالانه، برنامه پنج ساله پنجم و چشم انداز 20 ساله تماماً و عمیقاً متأثر از تغییر چند و چون و سمت و سوی پرداخت یارانه ها هستند و اصلاح شیوۀ پرداخت، تمام سیاست های پولی، مالی، بودجه ای، تجاری و صنعتی را زیر پرتو خود می گیرد.‏

‏3- اجرای صحیح و ?م هزینۀ هر برنامۀ گسترده، فوری و پیچیده ای، جلب مشار?ت تمام ار?ان جامعه و فرایند اقناع دوسویه و اعتمادسازی را می طلبد و این، نیاز به ارتباطات و اطلاع رسانی فعال و گفتگویی را دوچندان می سازد.‏

‏4- ستاد تحول صنایع و معادن، مسئول پیگیری طرح تحول اقتصادی در بخش صنعت و معدن بوده، برای تش?یل مؤثر جریان اطلاع رسانی و مشار?ت از آن دست ?ه اشاره شد، در پی ایجاد ی? «گفتمان تحول» در بدنۀ وزارت صنایع و معادن و واحدها و تش?لهای صنعتی و معدنی است.‏ همایش ها، نشست ها و ?ارگاه های متعدد و فشردۀ برگزار شده در مرحله ?نونی فعالیت ستاد را از ی? منظر می توان در راستای ایجاد گفتمان تحول ارزیابی ?رد.‏

 

اظهارنظر 
بازگشت