سه شنبه، 4/9/99 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 در اين درگاه از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده كنيد    اقدامات پيشنهادي براي كاهش هزينه هاي انرژي در صنعت    
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   يادداشت   
محصولات پربازده
نويسنده: ميثم جهاني

هدفمند سازی یارانه های انرژی به منظور افزایش بهره وری در انرژی مصرفی خانوار و صنعت و معدن نیازمند راه?ار های عملی در ?اهش مصرف انرژی خانوار و تولیدات صنعتی و معدنی است.

از این رو شناسایی محصولاتی ?ه می توانند جایگزین  و یا م?ملی برای محصولات پرمصرف و ?م بازده قرار گیرند، ضرورتی است ?ه پیش بینی می شد. ستاد تحول صنایع و معادن، در ماههای گذشته با بررسی و ی?پارچه سازی اطلاعات موجود سازمانهای ذیربط و ت?میل و پردازش آنها، به شناسایی و دسته بندی اولیه این محصولات پرداخته است.

«?ارگروه توسعۀ محصولات پربازده» در خرداد ماه به دستور وزیر صنایع، تش?یل و مأمور نهایی سازی اولویتها در تولید محصولات پربازده شد تا پس از آن، مأموریت تامین و تولید این محصولات را پی بگیرد. این ?ارگروه در مرحله اول برای اجرای سریع و به موقع، واحدهای صنعتی و تولیدی ?ه بالفعل یا بالقوه تولید ?ننده این محصولات هستند، را فراخوان خواهد ?رد. جهت ایجاد هم افزایی و جلوگیری از موازی ?اری، سازمانها و ادارات ذیربط نیز در این امر دخیل خواهند بود.

اظهارنظر 
بازگشت