سه شنبه، 4/9/99 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

مطالعات ستاد قوانين و مقررات گزارش هاي طرح تحول اقتصادي اطلاعات آماري گزارش هاي بين المللي 
آخرين ويرايش: 27/09/1390
[-STARTPAGE-] 
 

 

    مطالعات ستاد 

 

در اين صفحه كليه  مطالعات مر تبط با طرح تحول اقتصادي در بخش صنعت و معدن قرار داده شده است، البته از طريق صفحات مربوطه نيز اين فايل ها در دسترس مي باشند

 

 رديف  نام فايل  تاريخ ويرايش  نوع  شرح
 1  خلاصه اطلاعات طرح تحول صنعت و معدن    08/07/89  PDF  اين فايل شامل خلاصه برنامه ها و اقدامات وزارت صنايع و معادن در طرح تحول اقتصادي به همراه پرسش هاي متداول مي باشد
 2 برنامه بخش صنعت و معدن  10/10/1389 PPT  اين برنامه شرح كلي از اطلاعات عمومي مصرف انرژي در بخش صنعت و معدن، چارچوب طراحي برنامه، رشته فعاليت هاي آسيب پذير، بسته حمايتي، برنامه جبراني ، برنامه بهره وري، سازماندهي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت و معدن و خلاصه اقدامات انجام شده در اين رابطه را شامل مي شود.
 3

 

 سازماندهي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها

 

  10/04/1389 WORD در اين گزارش پس از بررسي فعاليتهاي آسيب پذير، به تشريح بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن در طرح تحول اقتصادي وسپس معرفي روال تقسيم كار ( اركان اجراي بسته ي حمايتي، ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانه ها، ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانه ها، ستاد تحول صنايع و معدن، معاونتها و سازمانهاي ستادي و سازمانهاي صنايع و معادن استان) و نهايتاً توضيح زير ساخت هاي ايجاد شده در ستاد تحول صنايع و معادن پرداخته شده است.
 4  گزارش عملكرد سال 1388   10/04/1389 WORD  گزارش عملكرد ستاد تحول صنايع و معادن در سال 1388 را ارائه مي دهد.
 5

 

برنامه انرژي

 

 

 10/04/1389

 

WORD

 اين فايل ها در بردارنده متن برنامه هاي بهره وري هستند كه در قالب طرح تحول اقتصادي در بخش صنعت و معدن در حال اجرا مي باشند.
6  برنامه مديريت و منابع انساني   10/04/1389  WORD
7  هدفند سازي يارانه هاي  انرژي در بخش صنعت و معدن   

 

 10/04/1389

  

 

 WORD

 در اين گزارش به شناسائي رشته فعاليتهاي آسيب پذير و تشريح  بسته حمايتي بخش صنعت و معدن پرداخته شده است.
8   چهارچوب طراحي و اجراي برنامه  20/04/89  WORD  در اين چارچوب، فرايند مديريت (يا به عبارت ديگر، طراحي و اجراي برنامه) به طور عام بيان شده است. به طوري كه تمامي مباحث مديريتي (برنامه ريزي، سازماندهي و ..) را شامل مي شود
9  گزارش انرژي  06/05/89  PPT  اين گزارش به بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي انرژي دنيا مي پردازد
10  سامانه ارتقاء توانمندي منابع انساني   06/05/89   PPT  فايل ارائه سامانه ارتقاء توانمندي منابع انساني
 11 گزارش هدفمند كردن يارانه ها 90/09/15  PDF  با توجه به گذشت يك سال از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، اين گزارش به عملكرد اجراي بسته حمايتي بخش صنعت و معدن مي پردازد
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
اطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootاطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانكمپرسورffffالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن