سه شنبه، 4/9/99 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

مطالعات ستاد قوانين و مقررات گزارش هاي طرح تحول اقتصادي اطلاعات آماري گزارش هاي بين المللي 
آخرين ويرايش: 27/09/1390
[-STARTPAGE-]

 

  گزارش هاي بين المللي

 

در اين صفحه گزارش هاي مر تبط با موضوعات اقتصادي،  انرژي و ساير حوزه هاي مرتبط كه از سوي سايت هاي معتبر منتشر شده است قابل دريافت مي باشد

 

رديف نام فايل تاريخ ويرايش نوع شرح
 1 2007 Survey of Energy Resources 2008  PDF اين گزارش به منابع انرژي در جهان پرداخته و توسط World Energy Council منتشر شده است
 2  Energy Policy Scenarios to 2050  2007  PDF  اين گزارش به سناريو هاي سياست انرژي تا سال 2050 در جهان پرداخته و توسط World Energy Council منتشر شده است
 3  Transport Technologies and Policy Scenarios to 2050  2007  PDF   اين گزارش به سناريو هاي سياست حمل و نقل تا سال 2050 در جهان پرداخته و توسط World Energy Council منتشر شده است
4 BGR annual report 2009 2009 PDF اين گزارش به منابع انرژي در جهان پرداخته و توسط Federal Institute for Geosciences and Natural Resources منتشر شده است
 5 eu energy & transport 2009  PDF اين گزارش به بررسي وضعيت انرزي و حمل و نقل در اروپا مي پردازد و توسط Office for the Official Publications of the European communities منتشر شده است
6 indicators Energy Use and Efficiency 2009 PDF اين گزارش به شاخص ها و بهره وري انرژي در سال 2008 پرداخته و توسط سايت  International energy Agancy منتشر شده است
 7 international energy outlook 2009 PDF اين گزارش به شاخص هاي انرزي در سال 2008 پرداخته و توسط سايت Energy Information Administration منتشر شده است
8 key world statistic 2009 PDF اين گزارش به شاخص هاي عرضه و تقاضاي انرزي تا سال 2008 پرداخته و توسط سايت  International energy Agancy منتشر شده است
9  key world statistic  2010   PDF  اين گزارش به شاخص هاي عرضه و تقاضاي انرزي تا سال 2009 پرداخته و توسط سايت  International energy Agancy منتشر شده است
 10   BP statistical  energy  2009   PDF   اين گزارش به شاخص هاي عرضه و تقاضاي انرزي تا سال 2008 پرداخته و توسط سايت  BP منتشر شده است
 11   BP statistical  energy  2009  EXCEL    اين گزارش به شاخص هاي عرضه و تقاضاي انرزي تا سال 2008 پرداخته و توسط سايت  BP منتشر شده است
 12  BP statistical  energy  2010    PDF  اين گزارش به شاخص هاي عرضه و تقاضاي انرزي تا سال 2009 پرداخته و توسط سايت  BP منتشر شده است
 13  BP statistical  energy  2010  EXCEL   اين گزارش به شاخص هاي عرضه و تقاضاي انرزي تا سال 2009 پرداخته و توسط سايت  BP منتشر شده است
 14  BP statistical  energy  2011  PDF   اين گزارش به شاخص هاي عرضه و تقاضاي انرزي تا سال 2010 پرداخته و توسط سايت  BP منتشر شده است 
 15  BP statistical  energy  2011  EXCEL    اين گزارش به شاخص هاي عرضه و تقاضاي انرزي تا سال 2010 پرداخته و توسط سايت  BP منتشر شده است 
 16  key world statistic  2011  PDF   اين گزارش به شاخص هاي عرضه و تقاضاي انرزي تا سال 2010 پرداخته و توسط سايت  International energy Agancy منتشر شده است 
[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
اطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن