سه شنبه، 4/9/99 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات عمومي مولدهاي برق   

آخرين ويرايش: 13/05/1389
[-STARTPAGE-]
 
 
 
 

 توجيه فني و اقتصادي توليد تركيبي

 

 
  1- بررسي بازار
 

با توجه به رشد تقاضاي انرژي برق در دهه آينده در كشور و عدم توانايي دولت در پاسخگويي به اين تقاضا و نيز افزايش تدريجي حداكثر بار شبكه برق كشور و ادامه آن در سالهاي آينده، نياز به سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه توليد برق بشدت احساس ميشود.

•   نرخ رشد تقاضاي برق در سالهاي آينده بين 8 تا 9 درصد پيش بيني ميشود، اين موضوع سبب ميگردد تا ريسك بازار براي سرمايه گذاري به حداقل ممكن كاهش يافته و بازار مصرف برق ايران به بازاري بسيار مطمئن و مستمر براي توليد كنندگان تبديل شود.

•   شبكه برق ايران به شبكه هاي برق كشور هاي همجوار متصل است. اتصال به كشورهاي همسايه سبب گسترش بازار برق و افزايش احتمال صدور برق توليدي نيروگاهها به كشورهاي همسايه ميشود.اين موضوع خود به كاهش بيشتر ريسك بازار مصرف برق در ايران كمك خواهد كرد.

•  ساختار سازماني خريدار برق در ايران، ساختار دولتي است. اين موضوع سبب كاهش ريسكهاي درآمدي و عملياتي ميگردد.

•  از طرف ديگر در راستاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مباني قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي كشور  از ابتداي مهر ماه 1384 مقرر گرديده است كه در خواستهاي تامين برق با قدرت بيش از 25 مگا وات از طريق شبكه سراسري پاسخ داده نشود. لذا اين موضوع وضعيت بهينه بازار تقاضا را تثبيت ميكند.

 اظهارنظر  پرسش

 

2-مقايسه اي ميان توليد تركيبي و توليد جداگانه برق و گرما از نقطه نظر بازده براساس مقادير نوعي

 3-مثال براي توجيه فني و اقتصادي توليد تركيبي

 

 به عنوان مثال براي امكان‌سنجي احداث 24 مگاوات مولد گازسوز با قابليت توليد تركيبي برق و حرارت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. براي اين منظور كليه هزينه‌هاي احداث اين نيروگاه شامل، ماشين‌آلات، تجهيزات، مواد خام، نيروي انساني و ... با توجه به اطلاعات اخذ شده از سازندگان و يا پيمانكاران مربوطه در نظر گرفته شده است كه در ادامه به تفصيل آمده است.

توجه: در اين مثال طرح احداث واحد توليد تركيبي برق و حرارت  با تسهيلاتي به  ميزان 70 درصد كل پروژه با نرخ30 درصد و دوره بازپرداخت 5 ساله توجيه پذير بوده در حاليكه در حال حاضر همين تسهيلات از طرف وزارت صنايع با نرخي بين 12 تا 14 درصد اعطاء  مي شود.


مفروضات اين مثال به شرح زير مي باشد:

  •  پروژه احداث 6 دستگاه مولد به ظرفيت هر واحد 4000 كيلووات مي باشد،
  •   دوره ساخت يكساله و دوره بهره برداري 25 ساله،
  • تسهيلات بانكي( وام به ميزان 70 درصد كل پروژه با بهره 30 درصد و دوره بازپرداخت 5 ساله)

در نهايت جهت مقايسه حالات مختلف اين طرح، 3 سناريوي مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد:

الف) قيمت حامل‌ انرژي (گاز) بصورت فعلي و يارانه‌اي و قيمت برق توليدي نيز متناظر با آن
ب) قيمت حامل‌ انرژي (گاز) بصورت هدفمندسازي يارانه‌اي و قيمت برق توليدي نيز متناظر با آن
ج) قيمت حامل‌ انرژي (گاز) بصورت كاملاً آزاد و قيمت برق توليدي نيز متناظر با آن

1- مشخصات فني مولد

 اظهارنظر  پرسش

2- هزينه هاي ساخت

3- هزينه هاي قبل از بهره برداري

4- هزينه هاي اصلي در دوره بهره برداري

5- هزينه هاي حامل انرژي با سناريوهاي مختلف(گاز طبيعي)

 اظهارنظر  پرسش

6-برنامه  توليد محصولات

7-برنامه  فروش محصولات

8- نتايج تحليل اقتصادي

با توجه به سناريو‌هاي تعريفي، نرخ بازده داخلي براي اين پروژه قابل قبول مي‌باشد و دوره بازگشت سرمايه نيز كمتر از 5 سال مي‌باشد. اين در حاليست كه با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اين پروژه هم‌چنان شرايط اقتصادي خود را حفظ مي‌نمايد. لازم به ذكر است كه شرايط در نظر گرفته براي هدفمندسازي يارانه‌ها تا حدودي تقريبي است.

 اظهارنظر  پرسش

[-ENDPAGE-]
ارسال به دوستان
اطلاعات عمومي نان صنعتيسامانه توليد و مصرفاطلاعات عمومي بازسازي و تكميلاطلاعات اختصاصيطرح تحول اقتصادي در صنعت و معدنrootrootراهنمااطلاعات عمومي مولدهاي برقارتباط با ماراهنماي درگاهتجهيزات صنعتيفلزاتكاني هاي غير فلزيمواد غذائيلاستيكنساجيچوب و كاغذگزارش عملكرد سازمان هاراهنماي فرايند افزايش كارايي انرژي واحد توليديراهنماي فرآيند احداث مولد مقياس كوچكبسته حمايتيقيمت گذاري انرژي (برق، گاز و سوخت مايع)برنامه هاي بهره وريبرنامه هاي جبرانيپرسش هاي متداولدريافت فايل هاانرژيffffفولادريخته گريآلومينيومراهنماي مديرانffffكمپرسورالكتروموتورديگ بخارفنبازيافت گرما از توليد برقتوليد برق از بازيافت گرماتوليد برق از فشار گازسيمانكاشي و سراميكشيشهآجرقند و شكرشيربازسازي و يا تكميل فرايند توليدافزايش عرضه محصولات بهينهجايگزيني خط توليدتامين انرژيمحدود سازي فرآيندها و محصولات آتيبرقمولدهاي پر بازدهتوليد پراكنده برقگسترش مولدهاي تركيبيتوجيه اقتصادي توليد تركيبيسياستهاي حمايتياطلاعات تماسسامانه هاي نرم افزاريتبادل فايلالكتروموتورهاكوره هاكمپرسورهاگرمايش و سرمايشرشته فعاليت هاتوليد و مصرف نانكارخانجات آردنان سالمفناوري‌ ها و استانداردهامصرف انرژي براي تهيه نانروش شناسايي محصولات بهينهليست اوليه محصولات شناسايي شدهبدون عنوانبرنامه راهبردي صنعت و معدن