سه شنبه، 4/9/99 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   تجربه هاي موفق   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه

  راهنماي فرايند انتشار تجربه هاي موفق

متقاضياني كه مايل به در اختيار قراردادن تجربيات موفق خود در بخش صنعت و معدن مي باشند با كليك كردن روي پيوند « تجربه هاي موفق» در دريچه ثبت نام و پيگيري طرح هاي تحول (در وبگاه www.stsm.ir) وارد دريچه انتشار تجربه هاي موفق مي شوند. اين دريچه شامل 4 زبانه مي باشد كه عبارتند از: تابلو اعلانات، فرايند( مراحل اجرا)، راهنماي فرايند و پرسش هاي متداول.
 
در زبانه فرايند (مراحل اجرا) فرمهاي مربوط به ثبت نام و پيگيري مراحل كار قرار داده شده است. مراحل اصلي اين فرايند به شرح زير مي باشد:
1. ثبت نام
2. ارزيابي
3. بررسي و اولويت بندي
4. تدوين و انتشار

لازم به ذكر است متقاضي براي ثبت نام و پيگيري مراحل بايد با نام كاربري و رمز خود وارد درگاه شده باشد. (براي عضويت و دريافت نام كاربري و رمز روي پيوند عضويت در نوار زير لوگو كليك كرده و فرم عضويت را تكميل كنيد. )
 
 
  1- ثبت نام :
ثبت نام براي انتشار تجربه هاي موفق  داراي 3 فرم مي باشد كه هر فرم در يك زبانه نمايش داده مي شود. اين سه  فرم عبارتند از:

 
  1-1: فرم مشخصات عمومي:
در اين فرم مشخصات حقيقي يا حقوقي، نام واحد، نام مدير عامل، شناسه صنعتي واحد و مشخصات نماينده تام الاختيار شركت ( كه جهت پيگيري اين مراحل معرفي مي گردد) دريافت مي گردد.  لازم به تذكر است به منظور انتخاب رشته فعاليت خود مي توانيد با كليك كردن بر روي پيوند "رشته فعاليت" به صورت درختي انتخاب نماييد. همچنين در اين فرم قابليت افزودن چند كد رشته صنعتي متفاوت وجود دارد.
 
 
  2-1: فرم مشخصات مدير:
در اين فرم مشخصات مربوط به مدير عامل شامل نام و نام خانوادگي، مسيرهاي ارتباطي و نيز سوابق تحصيلي و اجرايي مدير عامل دريافت مي گردد. در مورد تحصيلات و سوابق كاري، امكان افزودن موارد متعدد وجود دارد. براي اين منظور پس از وارد كردن اطلاعات رديف اول و فشردن دكمه ثبت، با ورود مجدد اطلاعات و فشردن مجدد دكمه ثبت رديف جديد اطلاعاتي ايجاد مي شود.
 

  3-1: فرم مشخصات تجربه:
در اين فرم پرسش هاي مرتبط با تجربه اي كه قصد انتشار آن را داريد، وجود دارد. پاسخ اين پرسش ها در مراحل بعدي توسط كارشناسان در بازديد حضوري بررسي شده و مبناي اولويت بندي انتشار قرار خواهد گرفت. لازم است تا براي هر تجربه يك فرم مجزا ثبت شود. يعني در يك فرم تنها مشخصات يك تجربه ذكر خواهد شد. منظور از تجربه موفق اقدامي است كه در بنگاه صنعتي شما انجام شده و منجر به حصول نتايج مطلوبي مانند كاهش ضايعات، كاهش قيمت تمام شده و ... شده است. در اين فرم علاوه بر عنواني كه به تجربه خود اختصاص مي دهيد، حوزه اجراي اين تجربه را انتخاب نموده و نوع آثار مثبت حاصل از اجراي اين اقدام را نيز تعيين مي كنيد. همچنين لازم است تا مشخص كنيد كه مايليد اين تجربه به چه روشي در اختيار سايرين قرار گيرد.
 
  2- ارزيابي:
در اين مرحله اطلاعات ثبت شده توسط متقاضي با مراجعه كارشناس مورد ارزيابي قرار مي گيرد. ارزيابي در دو سطح اوليه و تخصصي به ترتيب صورت مي گيرد.

در ارزيابي اوليه و  قبل از مراجعه كارشناس ممكن است با 3 وضعيت مختلف (يكي از اين 3 وضعيت) مواجه شويد.

وضعيت در حال بررسي: كه به معناي تمام نشدن بررسي مدارك شما مي باشد.

وضعيت نقص مدارك: در صورت وجود نقص در اطلاعات وارد شده، اين نقايص به اطلاع شما ميرسد.

تعيين زمان بازديد اوليه: در صورت تكميل بودن مدارك و تعيين زمان بازديد حضوري از بنگاه شما، اين زمان  به شما اعلام مي شود.

در ارزيابي اوليه و  پس از مراجعه كارشناس ممكن است با 2 وضعيت مختلف (يكي از اين 2 وضعيت) مواجه شويد.

در حال بررسي: به معناي اعلام نشدن نتيجه ارزيابي اوليه تا اين لحظه مي باشد.

اعلام نتايج: در صورت اعلام نتايج شما مي توانيد از نتيجه نهايي ارزيابي كارشناس در مرحله اوليه و نيز از جزئيات اين ارزيابي مطلع شويد. همچنين در صورتي كه نتيجه ارزيابي مثبت باشد، بايد منتظر تعيين زمان بازديد تخصصي باشيد كه در همين قسمت به شما نمايش داده مي شود.

در ارزيابي تخصصي و  قبل از مراجعه كارشناس ممكن است با 2 وضعيت مختلف (يكي از اين 2 وضعيت) مواجه شويد.

وضعيت در حال بررسي: كه به معناي تعيين نشدن زمان بازديد مي باشد.

تعيين زمان بازديد تخصصي: در صورت تعيين زمان بازديد تخصصي به شما اطلاع داده مي شود.

در ارزيابي تخصصي و  پس از مراجعه كارشناس ممكن است با 2 وضعيت مختلف (يكي از اين 2 وضعيت) مواجه شويد.

در حال بررسي: به معناي اعلام نشدن نتيجه ارزيابي تخصصي تا اين لحظه مي باشد.

اعلام نتايج: در صورت اعلام نتايج شما مي توانيد از نتيجه نهايي ارزيابي كارشناس و نيز از جزئيات اين ارزيابي مطلع شويد.

در صورتي كه در هر مرحله نسبت به نتايج و رونند اجراي كار پيشنهاد، اعتراض يا شكايتي داشته باشيد مي توانيد از طريق دريچه ارتباطات با ستاد در مان بگذاريد.
 

 
  3- بررسي و اولويت بندي:
در صورتي كه در مرحله قبل پس ازا علام نتايج ارزيابي تخصصي، بنگاه شما واجد شرايط براي انتشار تجربه موفق تشخيص داده شد، در اين مرحله زمان بندي و نوع انتشار مورد تأييد توسط ستاد تحول صنايع و معادن تعيين مي شود. نتيجه اولويت بندي پس از تعيين در همين جا به اطلاع شما مي رسد.
 
  4- تدوين و انتشار:

پس از طي مراحل فني و اجرايي براي تدوين و انتشار تجربه بنگاه، خلاصه اي از گزارش عملكرد توسط وزارت صنايع و معادن اعلام مي شود. اين خلاصه گزارش براي اطلاع شما در اين مرحله قابل دسترس مي باشد.