سه شنبه، 4/9/99 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   احداث مولد برق   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
  فرم هاي ثبت نام طرح احداث مولد برق بر اساس WHRطراحي نشده است حال ما كه در صنعت سيمان فعال هستيم چه كار كنيم؟ تاريخ: 26/07/1389

به اطلاعیه ای ?ه در این زمینه در قسمت اطلاعیه ها قرار داده شده توجه نمائید.

  منظور از واحدهاي گيرنده حرارت چيست؟ تاريخ: 06/07/1389
  چگونه سوال كنيم تا زودتر نتيجه بگيريم؟ تاريخ: 30/06/1389
  ما قصد داريم نيروگاه chp احداث نمائيم آيا مي توانيم از تسهيلاتي كه ستاد تحول صنايع و معادن در نظر گرفته استفاده نمائيم؟ تاريخ: 30/06/1389
  آيا ثبت نام از طريق فرم هاي كاغذي نيز انجام مي شود؟ تاريخ: 07/06/1389
  شركت ما در سايت ستاد ثبت نام نموده است آيا طرحمان پذيرفته مي شود؟ تاريخ: 07/06/1389
  در سايت ثبت نام مي كنيم اما نسبت به ادامه كار آشنايي نداريم؟ تاريخ: 29/12/1299
  براي مطالعه و شناخت بيشتر طرح احداث مولد از چه كسي يا كساني مي توانم كمك بگيريم؟ تاريخ: 29/12/1299