سه شنبه، 4/9/99 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   تجربه هاي موفق   

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
  اولويت انتشار با كدام تجربه ها مي باشد؟ تاريخ: 08/06/1389

اولویت بندی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1- قابلیت استفاده از این تجربه برای سایر بنگاه ها

2- نتایج بدست آمده از اجرای پروژه

3- سهولت اجرای پروژه ها

4- رشته های صنعتی

  ايا ثبت و انتشار اين تجربيات براي بنگاه هزينه اي در بر دارد؟ تاريخ: 08/06/1389
  آيا تمامي درخواست ها به مرحله انتشار ارجاع مي شوند؟ تاريخ: 08/06/1389
  چه كساني مي توانند از مزاياي اين پروژه استفاده نمايند؟ تاريخ: 08/06/1389
  هدف از اجراي اين پروژه چيست؟ تاريخ: 08/06/1389